Het voorbije joodse dordrecht

mobiel app Stlpersteine

Wandel-app toont nu álle
locaties van Stolpersteine

Nieuw nieuws over de app die het mogelijk en makkelijk maakt om langs de Stolpersteine te wandelen die in Dordrecht zijn gelegd: álle locaties, in totaal 34 met 86 steentjes, zijn nu in de route opgenomen.
        Inmiddels zijn er op dinsdag 15 mei weer veertien nieuwe steentjes aangebracht, op vier verschillende locaties in de stad. Deze worden binnenkort aan de zogeheten Route Stolpersteine Dordrecht, zoals de app heet, toegevoegd. Dat geldt ook voor de 17 steentjes die op 9 juli volgen. Ook de vindplaatsen daarvan komen kort nadien beschikbaar. Dit betekent dat de digitale toer ergens deze zomer 117 Stolpersteine gaat omvatten.
        Eerder is op deze website bericht dat de Dordtse werkgroep Stolpersteine in 2017 een begin heeft gemaakt met een gratis app, die belangstellenden langs de struikelsteentjes voert. Aanvankelijk telde de rondleiding, ontwikkeld door werkgroeplid Maarten Heijkoop, nog maar locaties in vier straten in de binnenstad. In mei dit jaar kon hij melden dat de stadstoer nu afgerond was: alle 86 herdenkingssteentjes die de werkgroep in de afgelopen drie jaar heeft laten aanbrengen in het trottoir bij de woningen van vermoorde Dordtse joden, zijn nu vind- en opvraagbaar via de app.

For our non-Dutch speaking followers:
We plan to place new Stolpersteine coming Monday, July 9, 2018. Come and join us in this important restoring of the existence of those to whom existence was denied.
You can find the times and locations in this tour app: https://izi.travel/en

After installing it, look for the tour 'Programma Leggen Stolpersteine Dordrecht 9 juli 2018'. This tour has a Dutch title, but once you open it, select English as your language. The intro audio message is available in English.

Link
De app ontsluit de locaties van deze Stolpersteine, zodra geïnteresseerden deze bij Izi-Travel hebben gedownload. Al lopend zien zij op een kaart de stippen van de locaties. Via een audiobestand, ingesproken door Heijkoop, hoort men ter plekke de namen van de betrokken joden sober opgesomd. Verder is het mogelijk om een tekst op te roepen over die personen. En als er over hen een verhaal is geschreven, biedt de app een link naar dat artikel (op deze website).
        Volgens Heijkoop wijst alles zich vanzelf.
        Nog lang niet iedereen is evenwel vertrouwd met apps-gewijs wandelen, een moderne verworvenheid die mensen ook in staat stelt om bijvoorbeeld vrij eenvoudig hotels, restaurants, musea of toeristische trekkers te vinden, terwijl zij een stad verkennen.
        Daarom worden hier nog de stappen vermeld die een bezoeker moet doorlopen:

  1. Installeer de app op de mobiel (of bijvoorbeeld iPad).
  2. Open de ‘Route Stolpersteine Dordrecht’ in de app (de route heeft het steentje voor Mietje Viskoper herkenbaar als foto).
  3. Loop naar een locatie naar keuze, in de binnenstad of in een buitenwijk.
  4. Binnen een zekere straal begint de app automatisch het audiobestand af te spelen. De bezoeker kan desgewenst ter plekke op de link klikken, waarna het verhaal in beeld komt. “Interactiever kan het haast niet”, vindt Heijkoop.

Extra
Als extra service gaat Heijkoop enkele dagen voorafgaand aan een nieuwe steenlegging − en deze worden steevast tevoren aangekondigd op deze website – de route langs de nieuw te leggen steentjes alvast in de app tonen. Belangstellenden krijgen zo de kans de steenlegging op het juiste tijdstip bij te wonen.
        Maar deze service is slechts tijdelijk. Na de steenlegging gaat de kale informatie offline − om korte tijd later, nu voorzien van audio, links en andere ‘benodigdheden’, volwaardig opgenomen te worden in de tour.