NIEUWS

Demnig zelf bij vierde steenlegging
in Dordrecht en Ridderkerk

Dordrecht – Maandag 22 februari worden er in Dordrecht opnieuw Stolpersteine geplaatst, herdenkingssteentjes voor vermoorde Dordtse joden. Deze keer zijn het er zestien. Ze worden aangebracht door Gunter Demnig zelf, de Duitse kunstenaar die de steentjes heeft bedacht. Enkele weken geleden, eind januari, mocht de Dordtse werkgroep Stolpersteine zelf twaalf steentjes leggen. Het ontbrak Demnig aan tijd om naar Dordrecht te komen.

Demnig maakt deze maand een toernee door heel Nederland, overal persoonlijk steentjes metselend. Eind februari begint hij eerst om 9 uur in de Juliana van Stolbergstraat 25 in Zwijndrecht, waar drie steentjes voor de familie Den Hartog komen. Na Dordrecht reist hij door naar Ridderkerk. De steenlegging in Dordrecht is de vierde in twee jaar tijd. In trottoirs verspreid door de hele stad liggen er straks 56. In totaal zijn er zeker tweehonderd joden gedeporteerd uit Dordrecht, de stad waar zij woonden of ondergedoken zaten.

In Dordrecht wordt de 22ste februari begonnen in de Wijnstraat, bij nummer 17. Hier komen zes steentjes die de familie Frenkel herdenken, in Dordt bekend als de bananenjoden. Vader Abraham en zijn zoon Wolf hadden hier een bananenstokerij.

Hierna volgen op drie adressen steentjes voor directe afstammelingen van de familie Braadbaart, de meest uitgemoorde familie in Dordrecht. Het gaat om Braadbaarts zelf, en leden van de aangetrouwde gezinnen Meijer en Den Hartog. Op de website staat een uitgebreid overzicht van alle (tientallen) slachtoffers van deze Dordtse dynastie: Dordtse familie Braadbaart in de oorlog het zwaarst getroffen.

In de Bankastraat plaatst Demnig om elf uur drie steentjes bij nummer 13. Burgemeester drs. A.A.M. Brok is hierbij aanwezig. Een halfuur later vertrekt het gezelschap, onder wie enkele spaarzame nabestaanden van de Braadbaarts, naar de Reeweg-Oost. Hier komen in totaal zeven steentjes op twee adressen: drie bij nummer 190, vier bij nummer 154. Bij elk van de steenleggingen zal iemand spreken.

Demnig rijdt vervolgens naar Ridderkerk-Oostendam, waar hij aan de Damstraat 25 vier eerste steentjes zal leggen, ook voor de familie Den Hartog.

Adressenlijst maandag 22 februari 2016:  
  Zwijndrecht 3 steentjes
09.00 uur Juliana van Stolbergstraat 25 Tobias den Hartog
    Judith den Hartog-Swelheim
    Abraham Benjamin den Hartog
     
  Dordrecht  
10.00 uur Wijnstraat 17 Abraham Frenkel
    Mina Frenkel-van Wien
    Fijtje de Haan-Frenkel
    Wolf Frenkel
    Hessel Frenkel
    Samuel Frenkel
11.00 uur Bankastraat 13 Benjamin den Hartog
    Carolina Braadbaart
    Philip Nathan den Hartog
  Namens het College van B&W zal burgemeester drs A.A.M. Brok
het plaatsen van de steentjes bij Bankastraat 13 bijwonen.
11.30 uur Reeweg Oost 190 Izaak Herman Meijer
    Sara Meijer-Braadbaart
    Ester Kaatje Meijer
12.00 uur Reeweg Oost 154 Samuel Herman Meijer
    Johanna Meijer-Braadbaart
    Izak Braadbaart
    Sophie Meijer
Pauze
  Ridderkerk - Oostendam vier steentjes: familie Den Hartog
15.00 uur Damstraat 25 Abraham den Hartog
    Simon den Hartog
    Rosetta Sara den Hartog
    Sara Betrina den Hartog
     

Klik hier om het fotoverslag te bekijken >