Steun dit projectWilt u bijdragen aan de realisatie van het project Stolpersteine Dordrecht?

Het doel van de werkgroep is om de ongeveer 200 Dordtse slachtoffers van de Holocaust, allen voormalige bewoners van deze stad, te gedenken door middel van de steentjes bij de huizen waar zij hebben gewoond, tijdelijk verbleven of waren ondergedoken. De namen van deze mensen mogen niet in vergetelheid raken. Een mens is niet slechts dood door overlijden, maar temeer als zijn of haar naam niet meer bestaat. Daarom is het zo belangrijk de namen van onze joodse medeburgers in herinnering te brengen én te houden.

U kunt uw steentje bijdragen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL14 RABO 0127 1324 65
t.n.v. stichting Werkgroep Stolpersteine.

Maken en aanbrengen van een Stolperstein kost € 150,-. Alle bijdragen, groot en klein, zijn van harte welkom. De Dordtse gemeenschap kan zo laten zien dat haar voormalige medeburgers niet worden vergeten.ANBI   Werkgroep Stolpersteine Dordrecht
is ANBI geregistreerd met
RSIN/fiscaalnummer 8527 20 506

Stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht is geregistreerd met ABNI status.

         
naam:
RSIN (fiscaal) nummer:
  Stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht
852720506
         
contactgegevens:
  postadres:
  
e-mail:
telefoon:
mobiel:
  Postadres: Nassauweg 150
3314 JR Dordrecht 
info@stolpersteine-dordrecht.nl
078-63 90 699
06 53 85 40 22
         
bestuur:   Drs. C. Weltevrede
mw drs H. Hartog

G. van Engelen
M. Heijkoop
  voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
     
beleidsplan:   beleid en doel is om voor alle 208 weggevoerde en vermoorde joodse medeburgers uit Dordrecht, een Stolperstein (herinneringssteen) te plaatsen bij de huizen waar zij hebben gewoond.
     
beloningsbeleid:   de bestuursleden doen hun werk, volledig onbezoldigd.
     
doelstelling:   in de loop der jaren voldoende gelden inzamelen om het beoogde aantal Stolpersteine te plaatsen
     
verslag:   onder diverse hoofdstukken van de internetsite stolpersteine-dordrecht.nl is te lezen dat vanaf april 2014, en alle volgende jaren inmiddels een totaal van 134 Stolpersteine is geplaatst (peildatum febr 2020)
     
financiĆ«le verantwoording:   u treft hier de cijfers aan.