NIEUWS

Allerlaatste Stolpersteine gelegd
op 17 april 2023 in de binnenstad

Maandag 17 april 2023 worden in de binnenstad van Dordrecht de allerlaatste Stolpersteine gelegd. Niet ontoevallig is dat op Jom Hashoa, de Holocaust Herdenkingsdag. Er wordt dan stilgestaan bij de miljoenen joden die door het nazistische regime zijn vermoord. Ditmaal zijn het er negen.

tijdstip waar wie geboren vermoord   verhaal
10.00 u Cronjéstraat 1 Isidor Frenk
Elizabeth Frenk-
den Hartog
Aaron Frenk
Mietje Frenk
16.2.1901
21.6.1903

22.5.1928
22.5.1937
12.2.1943
12.2.1943
Auschwitz
Auschwitz

Auschwitz
Auschwitz
226
266
274
10.30 u Knoopmakersgang 2 Gerard Joachim de Jong
Leendert de Jong
Meijer de Jong
Lena de Jong
8.6.1879
1.7.1921
3.12.1923
26.7.1925
26.10.1942
30.9.1942
16.4.1943
26.10.1942
Auschwitz
Auschwitz
Sobibor
Auschwitz
185
226
163
11.00 u Merwedestraat 6
(nu: 6-8)
Dina Mesritz-van Beugen
3.3.1900 19.11.1943 Auswitz 112

Verhalen
Aan bijna alle slachtoffers die hierboven worden genoemd, zijn op de website van de Dordtse werkgroep verhalen gewijd. Hieronder staan de nummers van die artikelen.

Cronjéstraat 1 - Isidor Frenk, Elizabeth Frenk-den Hartog, Aaron Frenk en Mietje Frenk:
Verhaal 226, 266, 274

Knoopmakersgang 2 - Gerard Joachim de Jong, Leendert de Jong, Meijer de Jong en Lena de Jong:
Verhaal 185, 226, 163

Merwedestraat 6 (nu: 6-8) - Dina Mesritz-van Beugen:
Verhaal 112