Het voorbije joodse dordrecht

Overzicht Holocaust-slachtoffers
in de familie Van Gelderen

Rosetta van Gelderen-de Leeuw

Rosetta van Gelderen-de Leeuw, echtgenote van Joseph Mozes, omstreeks 1938.
Foto Website Joods Monument

Henriëtta de Oliveira-van Gelderen

Henriëtta de Oliveira-van Gelderen.
Foto Website Joods Monument

Isaac de Oliveira

De echtgenoot van Henriëtta, Isaac de Oliveira.
Foto Website Joods Monument

Maria de Vries-Oliveira

De dochter van Henriëtta en Isaac,
Maria de Vries-Oliveira.
Foto Website Joods Monument

Betje van Gelderen samen met haar eerste man Samuel Swaab

Betje van Gelderen samen met haar eerste man Samuel Swaab, die in 1934 overleed.
Foto Website Joods Monument

 
Juda Wertheim, de tweede echtgenoot van Betje van Gelderen

Juda Wertheim, de tweede echtgenoot van Betje van Gelderen.
Foto Website Joods Monument

 
Barend de Koning samen met zijn vrouw Mina Rosalina van Gelderen en hun dochter Rosetta

Barend de Koning samen met zijn vrouw Mina Rosalina van Gelderen (midden) en hun dochter Rosetta.
Foto Website Joods Monument

Joseph Aron van Gelderen, de vader van Paula van Gelderen, is een zoon van Mozes Joseph van Gelderen en Rebecca van Frank. Deze Mozes op zijn beurt was weer een zoon van Joseph Mozes van Gelderen en Roosje Bronkhorst. In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke leden van de familie Van Gelderen slachtoffers werden van de Holocaust en wie de jodenvervolging wist te overleven. In totaal betreft het tientallen doden en slechts enkele overlevenden. Het overzicht is samengesteld vanuit het perspectief van Paula van Gelderen, dus het begint met haar overgrootouders en eindigt bij haar vader.

1. De overgrootouders van Paula van Gelderen

Overgrootvader:
Joseph Mozes van Gelderen (Leiden, 16 augustus 1873 – Auschwitz, 19 oktober 1942, 69 jaar). Slager. Eén dode.
Overgrootmoeder:
Roosje Bronkhorst (Den Haag, 14 mei 1875 – Rotterdam, 10 oktober 1927, 52 jaar).

Het familieverband van Mozes, de vader van Joseph Mozes:
Joseph Mozes, Paula’s overgrootvader, was een zoon van Mozes van Gelderen (Leiden, 4 december 1846 – Leiden, 29 juni 1926, 79 jaar) en Rosetta de Leeuw (Leiden, 19 mei 1853 - Sobibor, op 13 maart 1943, 89 jaar). Moeder Rosetta, van beroep dekenstikster, verbleef hoogbejaard in de Joodse Invalide in Amsterdam, toen zij op 1 maart 1943 samen met de andere bewoners naar kamp Westerbork werd overgebracht. Vervolgens is zij vermoord in Sobibor, op 13 maart 1943. Zij was toen 89 jaar oud.
Met haar man Mozes had zij twaalf kinderen gekregen, van wie er twee jong stierven. Ook dit gezin viel ten prooi aan de nazi’s, negen gezinsleden werden omgebracht. Alleen het jongste kind overleefde, Jacob Mozes, nummer twaalf.

De twaalf kinderen zijn, inclusief hun latere partners en eigen kroost:
  1. Doodgeboren, naamloos kind, 22 augustus 1872.
2. Joseph Mozes, zie hierboven.
3. Jeannette van Gelderen (Leiden, 7 november 1875 – Auschwitz, 14 september 1942, 66 jaar). Zij trouwde in 1898 met venter Herman de Leeuw (Leiden, 18 februari 1875 – Auschwitz, 14 september 1942, 67 jaar) en kreeg met hem zeven kinderen, van wie er vier de volwassen leeftijd bereikten:
    1. Henriëtte de Levie-de Leeuw (Leiden, 16 januari 1906 – Auschwitz, 30 september 1942, 36 jaar).
2. koopman Abraham de Leeuw (Leiden, 17 mei 1900 – Auschwitz, 30 september 1942, 42 jaar ) en
3. Heintje Eliazar-de Leeuw (Leiden, 19 maart 1899 – Auschwitz, 26 augustus 1942, 43 jaar) .Eén kind heeft de oorlog overleefd:
4. Rosetta (Setje) de Leeuw (Leiden, 19 februari 1904). Setje Alvares Vega-de Leeuw overleed op 76-jarige leeftijd in Amsterdam, op 3 augustus 1980.
  4. Henriëtta (‘Jet’) van Gelderen (Leiden, 3 november 1877 – Auschwitz, 28 januari 1944, 66 jaar). Zij trouwde marktkoopman Isaac de Oliveira (Amsterdam, 10 juni 1874 – Auschwitz, 28 januari 1944, 69 jaar). En kreeg met hem dochter
    Maria (Amsterdam, 2 december 1901 – Auschwitz, 27 augustus 1943, 41 jaar).
  5. Samuel Abraham van Gelderen (Leiden, 16 oktober 1879 – Leiden, 28 juni 1882, 2 jaar).
6. Betje van Gelderen (Leiden, 30 oktober 1881 – Auschwitz, 28 september 1942, 60 jaar). Schoenstikster. Zij trouwde in 1903 in Leiden met Samuel Swaab en kreeg veertien kinderen met hem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden deze zes kinderen:
    1. Sara Swaab-Swaab (Amsterdam, 20 maart 1906 – Sobibor, 30 april 1943, 37 jaar),
2. Rosetta Smeer-Swaab (Amsterdam, 23 maart 1905 – Sobibor, 23 april 1943, 38 jaar),
3. Izak Swaab, Amsterdam, 9 oktober 1909 – Buchenwald, 29 mei 1941, 31 jaar),
4. Jacob (Amsterdam, 26 januari 1911 – Mauthausen, 8 augustus 1941, 30 jaar),
5. François Swaab (Amsterdam, 6 mei 1920 – Schoppinitz, 28 februari 1943, 22 jaar) en
6. kleermaker Leo Samuel Swaab (Amsterdam, 30 juli 1925 – Auschwitz, 30 september 1942, 17 jaar).
  Zeven kinderen overleefden de jodenvervolging:
    1. Maria Thjong-Swaab (Leiden, 3 december 1903 – Amersfoort, 18 april 1969, 65 jaar)
2. Mina Swaab ( Amsterda, 28 april 1912 – Amsterdam, 15 juni 1994, 82 jaar)
3. Hendrik (‘Harry’ Swaab (Amsterdam, 10 februari 1914 – 1 maart 2005, 91 jaar)
4. Sophia Verweijen-Swaab (Amsterdam, 27 juli 1908 – Amsterdam, 6 oktober 1974, 66 jaar),
5. Maurits (Amsterdam, 10 april 1915 – Amsterdam, 17 oktober 1999, 84 jaar)
6. Henriëtte Swaab (Amsterdam, 9 maart 1917 – Haarlem, 15 maart 2010, 93 jaar) en
7. Frits Swaab (Amsterdam, 25 mei 1922 – Amsterdam, 24 september 1978, 56 jaar). Frits zat tijdens de oorlog in Dachau, waar hij op 28 januari 1945 aankwam en op 29 april 1945 werd bevrijd.
Het veertiende kind,
8. Joseph Leon (Amsterdam, 21 januari 1919), stierf voor de oorlog, op 16 april 1920, al na ruim een jaar.
  Samuel Swaab overleed in 1934. Betje trouwde vervolgens met koopman Juda Wertheim (Amsterdam, 13 april 1884 – Amsterdam, 23 november 1941, 57 jaar).
  7. Samuel van Gelderen (Leiden, 5 augustus 1884 – Mauthausen, 1 oktober 1942, 58 jaar). Slager. Trouwde op 19 augustus 1908 met Elisabeth Swaab (Alkmaar, 5 februari 1881 – Mauthausen, 1 oktober 1942, 61 jaar). Het echtpaar kreeg acht kinderen, van wie er zes tijdens de oorlog zijn vergast. De acht zijn:
    1. Rosette (Leiden (23 oktober 1908 – Sobibor, 21 mei 1943, 34 jaar).
2. Jacob (Amsterdam, 24 augustus 1911 – Auschwitz, 14 januari 1943, 31 jaar).
3. Maria (Amsterdam, 12 november 1912 – onbekend. Zij trouwde met Johannes Matthijs Barendse, op 28 oktober 1936.
4. Mozes (Amsterdam, 3 juli 1914 – Auschwitz, 31 januari 1943, 28 jaar).
5. Benedictus (Amsterdam, 4 mei 1917 – Den Haag, 15 februari 1996, 78 jaar).
6. Carolina (Den Haag, 1 januari 1920 – Auschwitz, 30 september 1942, 22 jaar).
7. Frits (Den Haag, 15 augustus 1922 – Auschwitz, 28 februari 1943, 20 jaar).
8. Jozef (Den Haag, 20 juli 1926 – Auschwitz, 30 september 1942, 16 jaar).
  8. Sara van Gelderen (Leiden, 29 november 1885 – Auschwitz, 9 november 1942, 56 jaar). Zij was getrouwd met haar neef, de behanger Benjamin de Leeuw (Leiden, 27 juli 1887 – Mauthausen, 24 oktober 1942, 55 jaar). Sara’s moeder was een zuster van Benjamin’s vader. Het echtpaar had twee zonen:
    1. Abraham (Leiden, 10 augustus 1914 – Midden-Europa, 31 maart 1944, 29 jaar), ook van beroep behanger en
2. Gabriel (Den Haag, 3 november 1927 – Sobibor, 11 juni 1943, 15 jaar).
   9. Mina Rosalina van Gelderen (Leiden, 14 januari 1893 – Auschwitz, 19 oktober 1942, 49 jaar). Dienstbode. Mina trouwde op 3 maart 1915 in Leiden met koopman Barend de Koning (Den Haag, 4 november 1893 – Midden-Europa, 31 maart 1944, 50 jaar). Zij kreeg met hem vijf kinderen, van wie er twee voor de oorlog op jonge leeftijd zijn overleden. De overige drie kinderen hebben de oorlog niet overleefd. De vijf waren:
    1. Anna, Den Haag (8 december 1915 – Auschwitz, 19 oktober 1942, 26 jaar), kantoorbediende.
2. Rosetta (Den Haag, 1 september 1917 – Auschwitz, 3 september 1942, 25 jaar).
3. Willem Mozes (Den Haag, 22 juli 1919 – Midden-Europa, 31 maart 1944, 24 jaar), bloemenhandelaar.
4. Jeanette (Den Haag, 21 augustus 1924 – Den Haag, 27 september 1925, iets meer dan een jaar).
5. Elisabeth (Den Haag, 3 maart 1926 – Den Haag, 21 december 1926, negen maanden).
  10. Jacob Mozes van Gelderen, geboren én overleden op 14 maart 1894, in Leiden.
  11. Abraham van Gelderen (Leiden, 23 juli 1895 – Sakrau (Pools werkkamp voor Nederlandse joden), 9 maart 1943, 47 jaar). Loopknecht en magazijnbediende. Alleenstaand gebleven.
  12. Jacob Mozes van Gelderen (Leiden, 5 januari 1899 – Valkenburg, 16 augustus 1970, 71 jaar). Verpleger en kruidenier. Hij trouwde op 21 maart 1934 in Valkenburg met Maria de Vries (Valkenburg, 12 november 1902 – Katwijk, 25 juli 1994, 91 jaar).


Het familieverband van Joseph Mozes zelf:
Joseph Mozes trouwde met Roosje Bronkhorst in Rotterdam op 5 januari 1921. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen.

Het zijn:
  1. Bij zijn huwelijk erkende hij Louis van Gelderen (Leiden, 8 november 1893 - Auschwitz, op 31 januari 1943, 49 jaar) als zijn kind. Louis werd vermoord in Auschwitz, op 31 januari 1943, 49 jaar. Hij was een marktkoopman.
2. Mozes Joseph van Gelderen (Leiden, 2 februari 1904 – Naarden, 25 september 1969, 65 jaar), zie verderop.
3. Aaltje van Gelderen (Leiden, 14 oktober 1905 – Rotterdam, 12 februari 1970, 64 jaar).
4. Samuel Jozeph van Gelderen (Leiden, 19 oktober 1907 – Midden-Europa 31 juli 1944, 36 jaar).
5. Elisabeth Rosetta van Gelderen (Rotterdam, 10 oktober 1909 – Auschwitz, 6 maart 1944, 34 jaar).
6. Abraham Azor van Gelderen (Rotterdam, 28 juni 1912 – Auschwitz, 30 september 1942, 30 jaar). Analist.
7. Markus Joseph van Gelderen (Rotterdam, 30 juni 1914 – Auschwitz, 30 november 1942, 28 jaar). Analist.
8. Herman Joseph van Gelderen (Rotterdam, 23 mei 1917 – Auschwitz, 30 september 1942, 25 jaar). Instrumentmaker.

Joseph Mozes van Gelderen met drie kleinkinderen

Joseph Mozes van Gelderen, zoon van Rosetta en Mozes, met drie kleinkinderen die allen de oorlog hebben overleefd.
Foto Website Joods Monument

2. De grootouders van Paula van Gelderen

Grootvader:
Mozes Joseph van Gelderen (Leiden, 2 februari 1904 – Naarden, 25 september 1969, 65 jaar). Scheikundige.
Grootmoeder:
Rebecca van Frank (Leiden, 27 juli 1906 – Bussum, 15 mei 2003, 96 jaar).

Het familieverband van Mozes en Rebecca:
Mozes en Rebecca trouwden op 2 oktober 1929 in Leiden. Zij kregen op 12 mei 1934 een dochter, die levenloos bleek. Een jaar later werd Joseph Aron geboren, Paula’s vader.

Het gezin waaruit Rebecca voortkomt, telde twaalf kinderen. De vader is Aron van Frank (Alkemade, 15 februari 1852 – Leiden, 28 juli 1933, 81 jaar), de moeder Sientje van Amerongen (Nieuwendam, 10 februari 1859 – Leiden, 28 december 1927, 68 jaar).

Hun kinderen, van wie niet in alle gevallen de overlijdensdatum is gevonden in openbare archieven, heten:
  1. Hartog Joel van Frank (Leiden(24 december 1879 – Leiden, 11 februari 1881, 13 maanden).
2. Isaac (Leiden, 22 november 1880 – Leiden, 1 oktober 1882, 22 maanden).
3. Hartog Joel (Leiden, 22 december 1881 – Amsterdam, 19 mei 1937, 55 jaar).
4. Vronika (Leiden, 5 februari 1883 – Sobibor, 2 juli 1943, 60 jaar).
5. Alexander (Leiden, 12 april 1884 – onbekend).
6. Beletje (Leiden, 5 januari 1886 – Antwerpen, 26 oktober 1919). Zij trouwde op 23 januari 1907 in Leiden met diamantbewerker Isaäc Frankfort (Amsterdam, 17 juni 1882), die in 1920 met haar zus Henriëtte trouwde.
7. Sara (Leiden, 17 juli 1887 – Den Haag, 30 december 1939, 52 jaar). Zij was getrouwd met Salomo Katan (Delft, 29 januari 1885 – Bergen-Belsen, 16 februari 1945, 60 jaar). De weduwnaar woonde op het laatst aan de Harstenhoekweg 103 in Scheveningen. Sara en Salomo hadden geen kinderen.
8. Levie (Leiden, 3 september 1888 – Auschwitz, 22 oktober 1942, 54 jaar). Levie, koopman van beroep, trouwde op 7 juli 1921 met Rebecca van Gelderen (Kampen, 19 juni 1891 – Auschwitz, 22 oktober 1942, 51 jaar). Het echtpaar kreeg vier kinderen, van wie er drie samen met hun ouders in Auschwitz werden vermoord:
    1. Ezechiël, (1930-1942), Aron (1925-1943) en
2. Beletje Veronica (1927-1942),
en van wie er één overleefde:
3. Jetje (Den Haag, 26 mei 1922).
  9. Isaac (Leiden, 2 november 1889 – Leiden, 9 april 1891, 17 maanden).
10. Henriëtte (Leiden, 2 mei 1892 – Auschwitz, 1 augustus 1942, 50 jaar). Zij trouwde op 5 mei 1920 met diamantbewerker en (later) broodbezorger Isaäc Frankfort (Amsterdam, 17 juni 1882 – Auschwitz Birkenau, 1 augustus 1942, 60 jaar) en kreeg met hem dochter
    Celina (Antwerpen, 21 februari 1922 – Birkenau, 1 augustus 1942, 20 jaar). Laatste woonadres: Wassenaarsestraat 118, Scheveningen.
  11. David, (Leiden, 28 november 1893 – Auschwitz, 29 oktober 1942, 48 jaar). Koopman David trouwde met Amalia Schweiger (Breda, 1 november 1897 – Auschwitz, 29 oktober 1942, 44 jaar) en kreeg met hem zeven kinderen. Het complete gezin, dat woonde in de Rotterdamschestraat 25 in Scheveningen, is in Auschwitz vermoord op dezelfde dag, 29 oktober 1942:
    1. Louise (1921-1942),
2. Sientje (1922-1942),
3. Hani Sara (1925-1942),
4. Veronica (1927-1942),
5. Pauline (1929-1942),
6. Henriëtte (1933-1942) en
7. Lea (1938-1942).
  12. Rebecca (Leiden, 27 juli 1906 – Bussum, 15 mei 2003, 96 jaar).

2. De ouders van Paula van Gelderen

Het familieverband van Joseph Aron en Lemke:
Vader:

Joseph Aron van Gelderen (Leiden, 16 juli 1935 – Utrecht, 8 juli 2014, 78 jaar). Wiskundige.
Moeder:
Lemke Dekker (Leiden, 4 maart 1940 – Utrecht, 9 augustus 2016, 76 jaar).

Joseph en Lemke kregen twee kinderen:
  1. Paula van Gelderen, geboren in Leiden, 16 februari 1963.
2. Eduard van Gelderen, geboren in Leiden, 5 november 1965.


< Terug naar ‘Onderduikers na vijf jaar alsnog gevonden’