Contact


stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht

A. Boogerman (voorzitter)
Postadres: Hof 15, 3311 XG Dordrecht
Tel.: 06-53414065

E-mail: info@stolpersteine-dordrecht.nl

Redactie: redactie@stolpersteine-dordrecht.nl

Website: www.stolpersteine-dordrecht.nl

Bankrekeningnummer: NL14 RABO 0127 1324 65

bestuur stichting werkgroep Stolpersteine Dordrecht:

A. Boogerman (voorzitter)
Mw. drs. H. Hartog (secretaris)
Drs. C. Weltevrede (penningmeester)
G. van Engelen
Ing. M. Heijkoop

 

Steun dit project door uw steentje bij te dragen (meer info) >