Anbi & Werkgroep Stolpersteine DordrechtANBI   Werkgroep Stolpersteine Dordrecht
is ANBI geregistreerd met
RSIN/fiscaalnummer 8527 20 506

Financiële verantwoording: over het jaar 2018, 2019 en 2020 treft u de cijfers hieronder aan.
ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2018
Ontvangsten   Uitgaven
Giften
7017,69
Steentjes
3600,00
Collectes
Website en tekstborden
2954,66
Presentaties
578,00
Onkosten
4410,79
 
Kosten bank
206,20
Totaal
7595,69
Totaal
11171,65
 
 
Saldo bank 1-1-18
7.800,77
 
Saldo bank 31-12-18
4.224,81
 

ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2019
Ontvangsten   Uitgaven
Giften
9537,53
Steentjes
240,00
Collectes
Website en tekstborden
1725,02
Presentaties
400,00
Onkosten
3169,25
 
Kosten bank
195,93
Totaal
7595,69
Totaal
5330,20
 
 
Saldo bank 1-1-19
9937,53
 
Saldo bank 31-12-19
12.550,64
 

Totaal overzicht ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2020
Ontvangsten   Uitgaven
Giften
3.213,93
Steentjes
3.240,00
Collectes
750,00
Website en tekstborden
4.138,20
4.235,00
Subsidies
7.300,00
Onkosten bestuur
1.618,83
 
onkosten bank
201,03
Totaal
8.198,93
11.263,93
Totaal
9.198,06
De dubbele bedragen betreffen de subsidie voor de tentoonstelling in kader van Dordrecht 800 jaar.
Saldo bank 01-01-2020
12.560,64
   
Saldo bank 31-12-2020
10.599,71
Opmerking de gemeentesubsidie van € 7.300,- is bestemd voor de tentoonstelling in het kader van Dordrecht 800 jaar en dus niet voor de Stolpersteinen.
Daarvan is € 4.235,- betaald voor de digitalisering van de kaart van Sobibor.