Anbi & Werkgroep Stolpersteine DordrechtANBI   Werkgroep Stolpersteine Dordrecht
is ANBI geregistreerd met
RSIN/fiscaalnummer 8527 20 506

Financiële verantwoording over de jaren  2018, 2019, 2020, 2022 en 2023 treft u de cijfers hieronder aan.
ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2018
Ontvangsten   Uitgaven
Giften 7017,69 Steentjes 3600,00
Collectes Website en tekstborden 2954,66
Presentaties 578,00 Onkosten 4410,79
  Kosten bank 206,20
Totaal 7595,69 Totaal 11171,65
   
Saldo bank 1-1-18 7.800,77  
Saldo bank 31-12-18 4.224,81  

ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2019
Ontvangsten   Uitgaven
Giften 9537,53 Steentjes 240,00
Collectes Website en tekstborden 1725,02
Presentaties 400,00 Onkosten 3169,25
  Kosten bank 195,93
Totaal 7595,69 Totaal 5330,20
   
Saldo bank 1-1-19 9937,53  
Saldo bank 31-12-19 12.550,64  

Totaal overzicht ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2020
Ontvangsten   Uitgaven
Giften 3.213,93 Steentjes 3.240,00
Collectes 750,00 Website en tekstborden 4.138,20 4.235,00
Subsidies 7.300,00 Onkosten bestuur 1.618,83
  onkosten bank 201,03
Totaal 8.198,93 11.263,93 Totaal 9.198,06
De dubbele bedragen betreffen de subsidie voor de tentoonstelling in kader van Dordrecht 800 jaar.
Saldo bank 01-01-2020 12.560,64    
Saldo bank 31-12-2020 10.599,71
Opmerking de gemeentesubsidie van € 7.300,- is bestemd voor de tentoonstelling in het kader van Dordrecht 800 jaar en dus niet voor de Stolpersteinen.
Daarvan is € 4.235,- betaald voor de digitalisering van de kaart van Sobibor.

Totaal overzicht ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2022
Ontvangsten   Uitgaven
Giften 3.377,00 Steentjes 3.696,00
Collectes   Website en tekstborden 5.579,00
Subsidies   Onkosten bestuur 3.380,00
  onkosten bank 185,00
Totaal 3.377,00 Totaal 9.144,06
       
Saldo bank 31-12-2021 10.146,00    
Saldo bank 31-12-2022 1.445,00    

Totaal overzicht ANBI Stolpersteine-Dordrecht 2023
Ontvangsten   Uitgaven
Giften 10.870,00 Steentjes  
Collectes   Website en tekstborden 2.038,85
Lezingen 275,00  Onkosten bestuur 4.478,07
  onkosten bank 256,09
Totaal 11.145,00 Totaal 6.773,01
       
Saldo bank 31-12-2021 1.445,35    
Saldo bank 31-12-2022 5.497,14