NIEUWS

Familie wijst in advertentie
op groeiend antisemitisme

Advertentie Dordrecht CentraalIn de huis-aan-huis-krant Dordrecht Centraal is op 9 november een advertentie geplaatst, die even opvallend als droevig is. Nazaten van de omvangrijke familie Blitz herdenken daarin niet alleen al hun tientallen omgebrachte familieleden, maar uiten tegelijk hun bezorgdheid over het toenemend antisemitisme. De advertentie laat zich lezen als een protest, maar ook als een alarmende waarschuwing.

Grootouders
De directe aanleiding voor de advertentie is de datum 25 november 2022. Dan is het “tachtig jaar geleden dat onze Grootouders en een tante zijn afgevoerd uit Dordrecht en via Westerbork naar Auschwitz”. Die grootouders waren Isaäc Blitz en zijn echtgenote Aaltje Kopee. Met de tante wordt Flora Blitz bedoeld, de ene helft van een tweeling. Op de Dordtse Stolpersteine-website is verhaal 37 aan hun noodlot gewijd.
        De advertentie is ondertekend door Alie, Gijs, Gretha, Lenie, Bertus, Rinus, John en Judith Rijsdijk, alle klein- en achterkleinkinderen en door “een ieder die welke wijze deel uitmaakt van de familie”. De nabestaanden wijzen erop dat tegenwoordig “bepaalde personen en/of politici het bestaan van de Holocaust ontkennen” en “geloven in complottheorieën en buitenaardse wezens/reptielen”.
        De familieleden van de tweede generatie geven aan “trots te zijn op hun voorouders”. Zij zijn “ervan overtuigd zijn dat wat er ook gebeurt, wij blijven voortbestaan”. 

Zorgwekkend
Gevraagd om een toelichting vertelt een van hen, Gijs Rijsdijk, dat de advertentie “beslist gelezen kan worden als een boodschap”. “De ontwikkeling in de samenleving is zorgwekkend.” De tekst is “hoofdzakelijk” geschreven door Judith, meldt hij, een zus van Gijs Rijsdijk.
        Hij attendeert tot slot nog op het Holocaust Namenmonument in de Weesperstraat in Amsterdam, dat in september 2021 in gebruik is genomen. Op bakstenen worden hier de namen genoemd van ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust die geen graf hebben gekregen. “Vrij recent”, zegt Rijsdijk, “hebben we in kaart gebracht dat op het Namenmonument ten minste 97 namen zijn vermeld, die direct aan de familie zijn gekoppeld.”
        “Opa Isaäc Blitz”, die enig kind was, wordt vanzelfsprekend vermeld, zo ook “Oma Aaltje Blitz-Kopee”, die uit een gezin van zeven kwam. Rijsdijk: “Van hen zijn de meeste broers en zussen en hun kinderen en kleinkinderen omgebracht. Het is schrikbarend.”