NIEUWS

Jaarboek 2021 krijgt tweede
druk: 500 exemplaren extra

Dordtse familie Blitz

In 'AD/De Dordtenaar' van 24 april vertelde Kees Weltevrede verslaggever Albert Sok over (de totstandkoming van) het jaarboek. Hij vertelde dat er in een ander boek "wel wat" aandacht is geweest voor de jodenvervolging in Dordrecht, maar "dat was zeer beperkt". Dat is nu met het jaarboek rechtgezet. "Ik verzamel al jaren alles wat hierover te vinden is; daar heb ik me steeds meer in vastgebeten."
Foto Website AD/De Dordtenaar

Het jaarboek 2021 van de Vereniging Oud-Dordrecht is totaal uitverkocht, zóveel belangstelling is er voor deze uitgave, die de jodenvervolging in Dordrecht in de periode 1940-1945 beschrijft. Maar potentiële kopers hoeven niet te worden teleurgesteld: op 20 mei verschijnt er een tweede druk − waardoor de totale oplage hoger wordt dan ooit in de historie van de vereniging: 1825 exemplaren.

Lastig
Niet alles is even soepel verlopen rond het jaarboek, dat Wij zijn vertrokken als titel heeft gekregen en is geschreven door de Dordtse historicus drs. Kees Weltevrede. Hoofdredacteur Kees Sigmond heeft desgevraagd de gang van zaken toegelicht.
        “Normaal gesproken”, vertelde hij, “laten wij de jaarboeken drukken in een oplage van 1300 tot 1400 stuks, afhankelijk van het onderwerp. Er zijn circa 1200 leden en dan hebben we er nog 100 à 200 voor overige belangstellenden. Van de meeste jaarboeken hebben we nog behoorlijk hoge stapels liggen, want de inschatting is soms best lastig.”
        Dit jaar zag Sigmond aankomen dat er meer belangstelling zou zijn: het onderwerp, de gruwelijke jodenvervolging, laat leden en andere lezers niet onberoerd. Sigmond stelt daarop het bestuur voor om 1500 exemplaren te laten drukken, en alzo geschiedde. Maar begin april liet de drukker weten dat er bij de binder ongelukkigerwijs iets is misgegaan, met als gevolg dat er slechts 1325 stuks konden worden geleverd. Zo’n tegenvaller was er niet eerder geweest, en kwam slecht uit met het oog op de grotere interesse voor het boek.

Startkosten
Al met al werd door bestuur en drukker eerst even afgewacht hoe de belangstelling zich werkelijk zou ontwikkelen. Die bleek vrij snel behoorlijk groot. Daarop is besloten geen 300 extra exemplaren te laten drukken, maar vijfhonderd, vooral omdat de vaste startkosten bij 500 even hoog zijn. Op 20 mei kan die tweede druk worden bezorgd. De lijst met bestellingen wordt vanaf die dag afgewerkt. De eerste druk is volgens Sigmond inmiddels “volledig uitverkocht”.
        Hiermee is de totale oplage op 1825 exemplaren gekomen, wat uitzonderlijk is. Sigmond zelf kijkt alleen maar opgewekt terug op de moeilijkheden rond de eerste druk. “Positief effect is, dat er nu veel meer exemplaren beschikbaar zijn dan gebruikelijk.”