NIEUWS

‘De Dordtse affaire’, een boek
over drie Dordtse jodenjagers

In oktober 2022 verschijnt het: De Dordtse affaire, “een spraakmakend boek” over verzet, illegaliteit, vervolging en verraad, zoals uitgeverij Just Publishers het aanprijst in een brochure. Het boek − een paperback die 27,95 euro gaat kosten en 456 pagina’s telt inclusief een fotokatern − gaat over een beladen deel van de Dordtse oorlogsgeschiedenis: de rol van drie op joden jagende politiemannen, Harry Evers, Arie den Breejen en Theo Lukassen. De schrijver is dr. Frank van Riet, die zelf werkzaam is als politieman, bij het Rotterdamse korps.

De omslag van het  boek De Dordtse affaire van Frank van Riet

De omslag van het boek De Dordtse affaire van Frank van Riet

Taboe
De brochure stelt dat “op een aanzienlijk deel van de Dordtse bezettingsgeschiedenis al vanaf de bevrijding in 1945 een taboe rust”. In het boek wordt deze verzwegen geschiedenis onthuld. Tevens toont het aan “dat er meer duistere geheimen en onopgeloste mysteries aan de bezetting kleefden dan lange tijd werd gedacht”.
        Tijdens de bezettting ontpopten de drie agenten van de Politieke Politie zich als “beruchte en gevreesde handlangers van de bezetter”. “Een van hen, Harry Evers, zou een dubbelspel hebben gespeeld”, vervolgt de brochure. “Terwijl hij in diverse kringen bekend stond als fanatiek Jodenjager en oorlogsmisdadiger, zou Evers op ingenieuze wijze hebben samengewerkt met de top van de illegaliteit. Omdat deze Evers tot het bittere einde steunde, kon hij na de bevrijding schijnbaar moeiteloos het uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten aantrekken.
        “Evers werd zelfs hoofd van het plaatselijke Bureau Nationale Veiligheid, terwijl zijn directe collega’s in interneringskampen werden opgesloten. De verschillende groepen binnen de Dordtse illegaliteit raakten tot op het bot verdeeld. Al tijdens de bezetting en ook daarna zou een blijvende en onoverbrugbare kloof ontstaan. Frank van Riet toont met De Dordtse affaire aan dat er nog altijd sprake is van een open wond die, zelfs na vele jaren, niet wil helen.”

Promotie
Van Riet is in 2008 gepromoveerd op het proefschrift Handhaven onder de Nieuwe Orde, over de politieke geschiedenis van de Rotterdamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. In feite heeft hij nu het handelen van de Dordtse Gemeentepolitie onderzocht. In november 2016 publiceerde hij het boek De bewakers van Westerbork, over de organisatie en bewaking van dit Drentse doorgangskamp.